Kajian Rutin Pesantren Sabilunnajah

Kajian Rutin Offline/Online

Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Ma’had Sabilunnajah Putra

Senin Ba’da Subuh, Tafsir As-Sa’di

Rabu Ba’da Maghrib, Riyadhus Shalihin

Jumat Ba’da Maghrib, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah.

Related posts